Calendar
 
   
 
Diary Update
 
 
318= My Weekend
317= New Member
316= The Night Light
315= ร่อนเร่ พเนจร
314.. Friends & I @ Central World
313= ลอยกระทง
312= 2 วันมานี้
311= We are The One
310= Smiles Around Us
309= Snap Shots from Yaowaraj
308= My Day In A Studio
307= Drum Mom & Very Big Victory
306= The Wedding : Knot & Big #2
305= The Wedding
304= Pre Wedding
303= Around Bangkok
302= TU - Gib
301= Star on Earth
300= My First Macro
299+= จริง - ลวง
298= A Big Eye Boy
297+ 7 Years Later
296= Back to KU
295+ สิ่งเล็กๆ
294= My Friend's Wedding
293= First 2 Days in CU
292= Kukz ::: Somewhere
291+ Classic Meet Jazz
290= My Cloudy Day
289= Ying & Blue :She’s @ Night
288= Headshot
287= Krungthep Marathon
286= Funny Night
285= Manna
284+= ชีวิตกับว่าว
283= ตะลอนกิน
282= บ้านบาตร - สนามหลวง
281= 2nd Anniversary
280+ Introduction to RAW #2 : Processing

 
 
Favourites Diary
 
   
  

299+= จริง - ลวง

16:08:50
... จริง - ลวง ...


ถ้าภาพล้นจอ กด F11
เพื่อขยายเป็น Full Screen Mode

ในโลกแคบๆ ใบนี้
ความจริง ความลวง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
หากขาดแล้วซึ่งความจริง คงไม่มีใครได้รู้จักความลวง
และหากขาดความลวง ความจริงก็ไม่เคยปรากฏ

299 จริง ลวง
สิ่งต่างๆ ที่เรียงร้อยตัวเองเป็นเรื่องราวมากมาย
จริงอยู่ที่มันเป็นจริงตามนั้น
แต่ความจริงย่อมต้องมีความลวงเป็นสิ่งตรงข้ามที่ขาดไม่ได้

299 จริง ลวง
ความลวงที่อยู่อีกด้านหนึ่งของความจริงนั้นจึงรอวันเผยโฉม


299 จริง ลวง
Finding etaBO
… On The Way Of Light …


     Share

<< 298= A Big Eye Boy300= My First Macro >>

Posted on Fri 17 Aug 2007 0:36


ไม่น่าจะจริง ทั้ง 2 เวอร์ชั่นนะฟ่ะ...

อารมณ์ กระทิงเปลี่ยวมาอีกละ 555
aaeykiwi   
Fri 17 Aug 2007 0:53 [1]
  
 
The best template from http://www.oblog.cn